top of page

CALL FOR ACTION


Metropolitan Puppets on käynyt läpi CALL FOR ACTION for Art Institutions in Finland -yhteisön laatiman kirjeen liittyen antirasistiseen toimintaan ja reflektoinut oman yhteisönsä toimintatapoja ja arvoja.


Metropolitan Puppets on yhtenäinen siinä, että käsitellyt asiat koskevat jokaista yhteisön jäsentä ja yhteisön tilassa toimivia tahoja. Vaikka Metropolitan Puppets ei suoranaisesti vaikuta jäsenistönsä taiteellisiin valintoihin, on yhteisön vastuulla kannustaa ja helpottaa antirasistiseen toimintaan ryhtymistä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhteisö laatii jäsenilleen avustavia kysymyksiä taiteellisen työn tueksi, antaa jäsenilleen työkaluja saavutettavuuden parantamiseksi (esim. tiedottaminen) sekä sitouttaa ja kouluttaa jäsenistönsä ja tilan käyttäjät turvallisemman tilan periaatteisiin.


Nukketeatterin kenttä Suomessa on hyvin homogeeninen ja Metropolitan Puppets ymmärtää ja tiedostaa sen. Kannustamme nukketeatteritaiteilijoita ylläpitämään keskustelua sekä tarkastelemaan omia toimintatapojaan. Yksi askeleistamme antirasististen käytänteiden toimeenpanossa, on kutsua nukketeatterin ammattilaisia koolle ja toteuttaa keskustelu moninaisuuden puutteesta nukketeatterikentällä. Uskomme, että tällainen avoin keskustelu on tarpeen ja uudistus välttämätöntä.


Kiitos CALL FOR ACTION for Art Institutions in Finland -yhteisö kirjeestä ja kysymyksistä, joiden avulla pääsimme alkuun tärkeässä keskustelussa ja toimintamme kehittämisessä.

Comments


bottom of page