top of page

Kulttuurilahjakampanja käynnissä!TUE TOIMINTAAMME OSALLISTUMALLA KULTTURILAHJAKAMPANJAAN!


On kulunut vuosi siitä, kun nukketeatteritaiteilijat aloittivat ahkeroimisen Pakilan työväentalossa. Talolla on hyvä olla, katto on korkealla ja kynnys matalalla. Olemme harjoitelleet, esiintyneet, ohjanneet osallistavia työpajoja ja nauttineet kohtaamisista yleisön kanssa.


Tarvitaan kuitenkin aikaa siihen, että talo vakiinnuttaa paikkansa ja sen yleisöpohja kasvaa kylliksi, jotta kassavirrasta syntyisi apua talon vuokran maksamiseen ja taiteilijoiden työskentelyn mahdollistamiseen. Syntymäpäivänämme avasimme tukikampanjan, jolla paikkaamme kassavajetta.


Osallistumalla kampanjaan autat Metropolitan Puppets -verkostoa edistämään korkealaatuista ja monimuotoista nukketeatteria luoden olosuhteita alan taiteelliseen kehittämiseen erityisesti tuotannollisin keinoin.


Osallistumisesi kampanjaan parantaa nukketeatteritaiteilijoiden työllistymistä, työolosuhteita ja työhyvinvointia, sekä lisää alan näkyvyyttä ja saatavuutta niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Kiitos tuestasi ❤Comments


bottom of page